Założenie księgi wieczystej dla mieszkania spółdzielczego własnościowego

Jeśli posiadasz mieszkania własnościowe w spółdzielni mieszkaniowej, warto zadbać o wszelkie dokumenty. Jednym z najważniejszych jest księga wieczysta. Jeśli jeszcze jej nie masz, przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak założyć księgę wieczystą dla mieszkania spółdzielczego własnościowego krok po kroku.

Na początku, skompletuj niezbędne dokumenty. Na pewno będzie ci potrzebne zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, które bezpłatnie wydaje spółdzielnia mieszkaniowa. Powinien się też znaleźć w nim numer księgi wieczystej budynku i gruntów budynku, w którym jest nasze mieszkanie. Jeśli będzie ci potrzebny akt notarialny, konieczne będzie nawiązanie współpracy ze sprawdzoną kancelarią notarialną.

Następnie pobieramy formularz założenia księgi wieczystej dla nieruchomościz wydziału ksiąg wieczystych albo ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli współwłaścicieli ma być więcej niż dwóch albo mieszkanie ma zostać obciążona hipoteką,, pobierz wniosek o wpis. W pierwszych rubrykach podajemy właściwy dla nieruchomości sąd nieruchomości oraz wydział, który zajmuje się księgami wieczystymi. Określ jakiego rodzaju nieruchomość wpisujesz. Czy jest to nieruchomość lokalowa dla oddzielnej własności lokalu mieszkalnego (przekształcanie mieszkania spółdzielczego), własnościowe prawo spółdzielcze do lokalu mieszkalnego (spółdzielnia nie może ustanowić oddzielnej własności konkretnego lokalu) lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (w przypadku zakładania ksiąg wieczystych dla garażu). Każdy wniosek o założenie księgi wieczystej jest uzupełniany o konkretne położenie naszego mieszkania, nie tylko województwo, powiat czy gminę ale w przypadku dużych miast także i dzielnicę.

Następnie wpisujemy ulicę, numer budynku, kondygnację, powierzchnię użytkową, ilość przynależnych pomieszczeń oraz wielkość udziału w prawie własności. Znajdziesz te dane w zaświadczeniu od spółdzielni mieszkaniowej albo w postanowieniu sądu. Jeśli chcesz wpisać właścicieli do księgi wieczystej, musisz wypełnić oddzielny wniosek. Wiąże się to oczywiście z uiszczeniem kolejnej opłaty. Podajemy wtedy tytuł prawny do własnościowego mieszkania spółdzielczego (akt notarialny, przydział lokalu mieszkalnego lub umowę o ustanowieniu spółdzielczego prawa własnościowego do konkretnego lokalu). Ewentualnie wypełniamy pola dotyczące starej księgi wieczystej (zaginionej lub zniszczonej) , uczestników i podajemy załączone do wniosku dokumenty. Wartość opłat za założenie księgi wieczystej wynosi 260 zł, wpis hipoteki kosztuje 200 zł, a właściciela 150 zł-200 zł.