Wzór wypełnienia wniosku o dokonanie lub zmianę wpisu

Księgi wieczyste są powszechnie dostępne. Znajdziemy w nim wszelkie informacje dotyczące procedur prawnych prowadzonych względem interesującej nas nieruchomości. Wielu z nas zastanawia się jak wypełnić wniosek, jaka jest jego cena, czy ile wynosi czas uprawomocnienia się wpisu.

Na początku pobieramy odpowiedni formularz KW-WPIS ze strony sądu rejonowego albo ministerstwa sprawiedliwości. Przed jego wypełnieniem musimy upewnić się, czy znamy właściwy numer księgi wieczystej, mamy wszelkie niezbędne dokumenty oraz właściwe załączniki. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto zadzwonić do właściwego wydziału ksiąg wieczystych. Pracownicy na pewno udzielą nam konkretnych informacji.

W nagłówku formularza wpisujemy konkretne oznaczenie wydziału sądu np. „I WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH”, podajemy też numer księgi wieczystej, której nasz wniosek dotyczy. Następnie określamy, jakiej informacji oczekujemy od sądu, konkretnie jakiego działu księgi wieczystej ona będzie dotyczyła. Wypełniamy tylko te pola, a których miejscu chcemy wprowadzić zmiany, pozostałe pozostawiamy puste. Bardzo dokładnie musimy wypełniać także ostatnią część formularza, a wiec nasze dane. Jeżeli któraś z tych danych zostanie wypełniona źle lub z tzw. pomyłkami drukarskimi, spowoduje błędy w doręczeniu, albo nawet nierozpatrzeniem wniosku. Ostrożnie i dokładnie podajemy także jakiego rodzaju oraz w jakiej ilości załączniki dostarczamy do wniosku.

Po sprawdzeniu wypełnionego wniosku nie zapomnij się podpisać. Bez tego nasz wniosek będzie nie ważny. Przygotuj się także na konieczność uiszczenia opłaty skarbowej. Wszystkie wnioski dotyczące oznaczenia nieruchomości kosztują 60 zł. Zgłaszanie zmian z tytułu własności podlega opłacie skarbowej od 60 zł (zmiany danych osobowych), przez 150-200 zł (wpis własności). Jeśli dokonujemy wpisów z tytuły praw roszczeń i ograniczeń również musimy pamiętać o uiszczeniu opłaty. 30 zł będzie kosztował nas wpis z tytułu wykreślenia ostrzeżenia, 75 zł wpis z tytułu wykreślenia praw osobistych na podstawie umowy, aktu zgonu bądź notarialnego oświadczenia. Pozostają jeszcze wpisy z tytułu hipoteki.

Najtańsze – 60 zł – są wpisy z tytułu przeniesienia hipoteki, zmiany jej pierwszeństwa bądź wierzyciela. 100 zł wynoszą koszty z tytułu wykreślenia hipoteki. Opłata za zmianę hipoteki oraz wpisu roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne wynosi 150 zł. Wpis jednej hipoteki kosztuje 200 zł. Wpisy w Księgach Wieczystych uprawomocniają się w terminie 7 lub 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij informacji u sprawdzonej kancelarii prawnej lub zadzwoń do właściwego wydziału ksiąg wieczystych.