Wyszukiwanie księgi po adresie, nazwisku, numerze działki

Wyszukiwanie księgi wieczystej bez dysponowania podstawowymi danymi wydaje się niemożliwe. A jednak jest kilka sposobów, z których możemy skorzystać w wyjątkowych sytuacjach. Warto więc wierzyć informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, która mówi, że dostęp do ksiąg wieczysty jest jawny. Ale jak to zrobić, nie wychodząc z domu?

Najprościej wyszukać księgę wieczystą po numerze za pomocą elektronicznego dostępu. Znajdziemy ją na zawiadomieniu z sądu rejonowego o założeniu księgi wieczystej, jak również w akcie notarialnym nieruchomości. Jeśli możesz, zapytaj właściciela działki lub budynku o jej numer. Nie zawsze są chętni do odpowiedzi.

Wtedy pozostaje nam rozpocząć dłuższą drogę. Jeżeli znasz adres nieruchomości jak również nazwisko właściciela, jak najszybciej udaj się do wydziału geodezji we właściwym urzędzie gminy lub starostwie. W zależności od zasad panujących w urzędzie, może uda ci się zdobyć te informacje bezpłatnie. Opłata za jej udzielenie jest symboliczna, wynosi kilka złotych ok. 12 zł. W niektórych przypadkach będzie ci potrzebny jeszcze numer działki. Warto skorzystać z zasobów portalu (www.geoportal.gov.pl), w którym zgromadzono mapy zawierające podział ewidencyjny gruntów. Danych w ten sposób uzyskane nie mogą być dowodem w postępowaniu urzędniczym. Zdarza się, że nie wszystkie działki zostały tam oznakowane.

W niektórych urzędach wymaga się podania od petenta interesu prawnego. Bez problemu wykażą się nim właściciele nieruchomości oraz organy administracji publicznej. W pozostałych przypadkach powinieneś się wtedy powołać się na przepisy prawa materialnego. Jeśli jednak zaznaczysz, że poszukujesz tylko numeru księgi wieczystej bez danych jej właściciela, na mocy prawa mówiącego o ich powszechności, urzędnicy nie powinni robić problemów z tytułu udowadniania interesu prawnego. Jeśli dysponujemy tylko nazwiskiem właściciela nieruchomości, możemy sobie sami nie poradzić z poszukiwaniem numeru księgi wieczystej i warto wtedy skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii notarialnej.

Jeśli dysponujesz tylko starym numerem księgi wieczystej, spróbuj zadzwonić do wydziału ksiąg wieczystych. Będziesz musiał jeszcze podać dodatkowe dane takie jak imię i nazwisko prawowitego właściciela, numer działki ewidencyjnej oraz adres wraz z numerem mieszkania jeśli chodzi o odrębność własności lokalu. W toku ciągłych zmian administracyjnych i zmian przynależności miejsc do sądów rejonowych, najszybciej będzie kierować zapytania do właściwego starostwa powiatowego o aktualny numer księgi wieczystej.