Wpis i wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej

Nie raz i nie dwa zapewne słyszałeś, że ktoś ma czystą hipotekę, albo że ktoś musi sprawdzić hipotekę. Ale o co tak naprawdę chodzi? Hipoteka jest poważnym narzędziem prawa rzeczowego. Żeby zaczęła obowiązywać musimy obwarować ją odpowiednia umową zawartą pod okiem notariusza oraz uzyskać wpis do księgi wieczystej.

Hipoteka ogranicza prawo rzeczowe do nieruchomości ale dzięki temu umożliwia wzięcie kredytu na zakup chociażby nowego domu, albo pożyczki na zakup nowego samochodu. Stanowi więc pewien rodzaj poręczenia. Cały proces odbywa się przy udziale zarówno właściciela nieruchomości, który składa jednostronne oświadczenie jak i woli wierzyciela do przyjęcia tego oświadczenia, najczęściej jest nim bank. Jeśli nieruchomość, którą chcemy obciążyć hipoteką ma kilku właścicieli albo jest wspólną własnością małżeństwa, do sporządzenia umowy u notariusza oraz uzyskania wpisu w księdze wieczystej, potrzeba jest zgoda wszystkich właścicieli. Jest możliwe rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej, chyba, że hipoteka ma być nałożona wyłącznie na wysokość wkładu jednego ze współwłaścicieli.

W celu dokonania wpisu w księdze wieczystej z tytułu hipoteki, należy wypełnić wniosek, który jest do pobrania na stronie odpowiedniego sądu rejonowego oraz dołączyć wymagane dokumenty i uregulować opłatę sądową. Za wpis z tytułu wpisu hipoteki pobierana jest opłata 200 zł. Musisz mieć także zaświadczenie z banku oraz oświadczenie właściciela nieruchomości oraz postanowienie sądu. Jeśli starasz się o wykreślenie hipoteki, będziesz potrzebować zezwolenia z banku na tę operację, oświadczenie wierzyciela z podpisem notarialnym oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 100 zł. W pewnym przypadkach możesz starać się o zmianę hipoteki. Na podstawie zaświadczenia z banku oraz oświadczenie wierzyciela potwierdzonego u notariusza. Wysokość opłaty wynosi 150 zł, podobnie jak w przypadku uzyskania wpisu z tytułu roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne. Najmniej, 60 zł, kosztuje przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, zmianę pierwszeństwa hipoteki oraz zmiany wierzyciela. Musisz jednak uzyskać oświadczenie banku.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej zapytaj o rozwiązanie notariusza. On na pewno odpowie rzetelnie i doradzi najlepsze rozwiązanie w sytuacji potrzeby zawarcia hipoteki. Tym bardziej, jeśli chodzi o twoje miejsca do mieszkania. I pamiętaj, koniecznie sprawdź, czy nieruchomość, którą kupujesz lub masz możliwość odziedziczyć nie jest obciążona właśnie hipoteką. Po spłaceniu długu hipotecznego jak najszybciej wykreśl wpis z ksiąg wieczystych.