Jak ustalić nowy numer księgi wieczystej nieruchomości

W Polsce obowiązuje zasada powszechnej dostępności ksiąg wieczystych. Wydaje się, że bez problemu jesteśmy w stanie sprawdzić jej zawartość w domowym zaciszu. Działa już elektroniczna Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych. Potrzebujemy jednak tzw. nowego numeru. Czy nadal jest to możliwe bez wizyty w wydziale, który często jest na drugim końcu kraju? Zobaczymy.

Najprościej będzie nam przeglądać księgę wieczystą, jeśli dysponujemy nowym numerem księgi wieczystej. Wpisujemy go w portalu i już wyświetla nam się cała zawartość stanów prawnych nieruchomości od momentu jej założenia.

Jeśli dysponujemy tylko starym numerem księgi wieczystej, również nie ma się co załamywać. Na stronie ekw.ms.gov.pl najpierw podajemy oznaczenie wydziału, który prowadzi konkretną księgę wieczystą. Jeśli nie jesteśmy pewni, możemy spróbować je określić po miejscu położenia nieruchomości. Na portalu znajdziemy gotowy zestaw oznaczeń wydziałów, wystarczy wybrać prawidłowy. Następnie wpisujemy stary numer księgi wieczystej, którym dysponujemy. Uzupełniamy go od początku wpisując zera, tak aby cały numer składał się z ośmiu cyfr. W ostatnim polu wpisujemy cyfrę kontrolną. Możemy zgadnąć gdyż może tam widnieć tylko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na pewno nam się uda, być może już za pierwszym razem.

A co w sytuacji, gdy dysponujemy tylko numerem działki nieruchomości? Możemy wniosek faxem lub za zwrotnym potwierdzeniu odbioru do Urzędu Miejskiego, do którego należy nieruchomość. Powołując się na prawo geodezyjne, informacje o gruntach, lokalach i budynkach są przecież powszechnie dostępne. Wzór wniosku możesz pobrać ze strony internetowej właściwego Urzędu Miasta, Sądu Rejonowego bądź Ministerstwa Sprawiedliwości. Pamiętaj aby zaznaczyć , że prosisz o wypis uproszczony bez danych osobowych z rejestru gruntów, lokalu mieszkalnego, lokalu niemieszkalnego, budynku z dokładnym adresem. Prześlij także potwierdzenie uiszczenia opłaty. Czasami urzędy za udzielenie takiej informacji pobierają dodatkowej opłaty, o których zostaniesz poinformowany pisemnie. Aby przyspieszyć całą procedurę, warto zadzwonić do właściwego Urzędu Miejskiego albo Starostwa i zapytać, jakie konkretnie dane, wnioski, dowody wpłaty powinieneś przedstawić.

W odpowiedzi otrzymasz informację na której będzie widniał nowy numer księgi wieczystej. Resztę sprawdzisz sam na portalu.
Masa możliwości jest bardzo szeroka. Warto z nich skorzystać, gdyż wczesna lektura księgi wieczystej interesującej cię nieruchomości może pomóc ci uchronić się przed zbędnymi problemami hipotecznymi w przyszłości.