Instrukcja korzystania z przeglądarki na stronie MS

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniona została elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych. Najszybciej skorzystasz z niej wpisując w pole adresowe: http://ekw.ms.gov.pl. Możesz także wyszukać w menu strony Ministerstwa odnośnika do Rejestrów i ewidencji, a następnie Przeglądarki Ksiąg Wieczystych.

Pojawia nam się Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych. Wprowadzamy numer Księgi Wieczystej, która jesteśmy zainteresowani. Dokładnie wpisuj wszystkie znaki. Najpierw czteroznakowy kod wydziału, prowadzącego interesującą cię księgę wieczystą. Możesz skorzystać tutaj z rozwijanej listy, zawierającej nazwy miejscowości, wtórych znajdują się wydziały ksiąg wieczystych. Następnie wpisujesz właściwy numer księgi wieczystej nadany w konkretnym wydziale. Jeśli dysponujesz starym numerem, system automatycznie uzupełni go do 8 cyfr zerami. Jako ostatnią wpisujesz cyfrę kontrolną oraz przepisujesz kod zabezpieczający z obrazka, aby udowodnić systemowi, że nie jesteś robotem. Naciskasz pole „szukaj” lub klawisz „Enter”.
Rozwijają się dane szczegółowe pogrupowane w działy. Informacje Ogólne zawierają numer księgi wieczystej, który przed chwilą wpisywałeś oraz jej typ.

Księgi zakłada się dla gruntów, budynków oraz urządzeń oddanych w użytkowanie wieczyste, stanowiące odrębną nieruchomość, lokali własnościowych, jak również użytkowanych zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego. Znajdziesz tutaj także oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą, datę jej zapisania oraz zamknięcia oraz oczywiście położenia nieruchomości oraz danych właściciela, użytkownika wieczystego bądź innych osób i podmiotów uprawnionych.

Następnie sprawdzamy treść księgi wieczystej. Zapoznamy się tutaj z wszelkimi dokonanymi w niej wpisami. Sprawdzimy jej dokładne oznaczenia, wykaz spraw związanych z nieruchomością oraz praw własnościowych, roszczeń i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością. Kolejnym działem jest hipoteka– najpoczytniejsza część księgi wieczystej. Znajdziemy tutaj wszelkie informacje na temat ustanowienia hipotek oraz jej wierzycieli. Wielu poszukuje także informacji o odmowie ustanowienia bądź hipoteki wraz z zamieszczonym dokładnym uzasadnieniem takich decyzji.

Na końcu lektury księgi wieczystej znajdziemy wszystkie informacje dokumentów powiązanych z wpisami do księgi, listą wniosków oraz odwołaniem do konkretnych numerów dokumentów stanowiących podstawę wszelkich zamieszczanych w niej wpisów. Co więcej szybko rozpoznasz, które są aktualne, gdyż te, które są wykreślone umieszczona na szarym tle.

Gdy skończysz zapoznawanie się z treścią księgi wieczystej, możesz wrócić do ekranu z informacjami ogólnymi przez naciśnięcie przycisku: „Powrót” lub wylogowaniu się z systemu. A wszystko w zaciszu domowego ogniska.