Dokumenty potrzebne do ujawnienia budynku

Bardzo często starając się o kredyt hipoteczny albo sprzedaż domu wymagane jest ujawnienie budynku. Jest kilka sytuacji, w których musimy złożyć w sądzie rejonowym dokumenty niezbędne do ujawnienia budynku.

Budynki w księdze wieczystej ujawnia się na pewno w przypadku gdy chcemy wyodrębnić lokale w budynku lub lokale, które w danym budynku się znajdują są przedmiotem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Składamy w tedy wniosek o wyodrębnienie lokalu oraz wniosek o ujawnienie budynku, w którym ma być wyodrębniony. Procedurę uruchamiamy także w sytuacji, gdy grunt znajduje się w wieczystym użytkowaniu, a na nim znajdują się budynki lub urządzenia, czyli budynek stanowi odrębny przedmiot własności. W pozostałych sytuacjach, sąd nie powinien ujawniać budynku. Nawet jeśli są składane wnioski o ujawnienie budynku, oddala się je albo wpisuje, że dana działka jest po prostu terenem mieszkaniowym. Zgodnie z prawem, budynek stanowi część nieruchomości a jedynie czymś, co na niej istnieje. Można go zburzyć, czy zmienić funkcję.

Jednak bardzo często banki wymagają takiej informacji o ujawnieniu budynku. Co wtedy należy zrobić? Jest na to sposób. Zaczynamy od uzyskania wypisu z rejestru gruntów, koniecznie z konkretnym adresem działki. Wraz z mapą ewidencyjną składamy wniosek o sprostowanie oznaczenia działki. W ostatnim kroku składamy wniosek o wypis z księgi wieczystej. Powinna znaleźć się na nim informacja o tym że działka jest terenem mieszkaniowym oraz pod jakim dokładnie adresem się mieści. Co prawda nie znajdziemy informacji, jaki konkretnie budynek znajduje się na działce, ale stan działki jest bardziej uszczegółowiony. Prościej jest przedstawić zaświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania z nadzoru budowlanego albo wydziału geodezji. Banki powinny respektować taką informację.

Dla ułatwienia przebiegu procesu ujawnienia budynku podajemy kilka przydatnych informacji. Do wniosku o ujawnienie budynku musisz dołączyć: mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku, wykaz wszystkich zmian gruntowych, arkusz spisowy budynku oraz decyzję lub zawiadomienie z wydziału architektury o przystąpieniu do użytkowania. W przypadku gdy nie jesteś pewny, gdzie konkretnie znajdują się wydziały ujawniające te dane, śmiało zapytaj w informacji. Konieczne będzie także uiszczenie opłaty za ujawnienie budynku w księdze wieczystej na podstawie wypisu z rejestru gruntów oraz wypisu z kartoteki budynków w wysokości 60 zł.

Pamiętaj! W razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej powierzyć tą sprawę notariuszowi. Na pewno podpowie najlepsze rozwiązanie w twojej sytuacji.